Friday, September 18, 2009

ဘဝထဲမွ "Buffer" ဘတ္ဖာမ်ား .....


စာၾကည့္စားပြဲေပၚက စားပြဲတင္ မီးဆေလာင္းေလး ၏အလင္းေရာင္သည္ သူ ့အခန္းေလးထဲသုိ ့ေအးေအးက ေလး ျဖာက်ေနသည္။ အခန္းေလးတစ္ခုလုံး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ေန၏။ စာဖတ္ရတာ ၾကာေတာ့ ပ်င္းလာျပီ။ ဖတ္ေန ေသာ စာကလည္း ခပ္ျမန္ျမန္ေမာင္းေနတဲ့ ဘတ္စ္ ကား ေပၚက ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြလုိ ျမင္သာ ျမင္ ေနရသည္ ဘာေတြ မွန္းမသိ။ တစ္ေၾကာင္းျပီး တစ္ေၾကာင္းသာဖတ္ျပီးသည္။ ေခါင္းထဲ ဘာမွ မဝင္။ စာတစ္ ေၾကာင္းကုိ သုံးခါေလာက္ျပန္ဖတ္ရမွေတာ့ ရွုတ္ေထြးေပြလီလွေသာ ဒီစာေတြဘယ္လုိ ခရီးေရာက္ပါ့မည္ နည္း။ တုိးသက္သက္ဖြင့္ထားေသာ ဂီတသံက လြင္လြင္ကေလး ညင္သာစြာၾကားေနရသည္။ စာဖတ္တဲ့အခါ Classical ဂီတကုိ နားေထာင္ ေနက်ျဖစ္သည္။ ေကာ္ဖီခြက္ကေလးကေတာ့သူ ့ကုိ ျငိမ္သက္စြာ အေဖာ္ျပဳ ေန သည္။ ေကာ္ဖီခြက္ေပၚမွ သစ္ပင္ေလးေတြက ဂီတ သံႏွင့္အတူ ယိမ္းႏြဲ ့ေနသလုိ ထင္မိသည္။ ေကာ္ဖီကေတာ့ စာဖတ္ ရင္း၊ ေသာက္ရင္းလုပ္ေန ေသာ သူ ့ကုိ ေအးစက္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနေလသည္။

သူ ဖတ္ေနေသာ စာမွာ လူကုိယ္ခႏၶာအတြင္းရွိ Buffer system အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ ဇီဝျဖစ္ စဥ္မ်ား ေကာင္းစြာ ပုံမွန္လည္ပတ္ဖုိ ့ရန္အတြက္ pH ... (power of Hydrogen ion) ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ အုိင္းယြန္း အေရ အတြက္၊ အပူခ်ိန္ ၃၇ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ အစရွိသည့္ မွ်ေျခတစ္ခု လုိအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခႏၶာ ကုိယ္တြင္း အက္ဆစ္ ဓါတ္သိပ္မ်ားလာ လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အယ္လ္ကာလီဓါတ္သိပ္မ်ားလာလွ်င္ ျဖစ္ေစ ခႏၶာ ကုိယ္ တြင္း ဇီဝ ျဖစ္စဥ္မ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကာ ေရာဂါ ေဝဒနာမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။ သုိ ့ေၾကာင့္ ခႏၶာ ကုိယ္အ တြင္းရွိ pH၊ အပူခ်ိန္ အစရွိသည္တုိ ့ကုိ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ သဘာဝ အေလွ်ာက္ ထိန္းသိမ္းထား သည္။

အေၾကာင္း တစ္စုံ တစ္ရာေၾကာင့္ ထုိ မွ်တေနျခင္း (Equilibrium) ပ်က္သြားပါက ခႏၶာကုိယ္မွ သဘာဝ အေလွ်ာက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမွုမ်ား အလုိအေလွ်ာက္ျပဳလုပ္လွ်က္ သူလုိအပ္ေသာ မွ်ေျခအေနအထား ေရာက္ ေအာင္ျပန္လည္ထိန္းညွိ ယူသည္။ ထုိကဲ့သုိ ့ထိန္းညွိေပးရန္အတြက္ Buffer ဟူေသာ ျဒပ္ဝတၱဳမ်ား ခႏၶာကုိယ္ တြင္းတြင္ အေျမာက္အျမားရွိသည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ကာကြယ္မွု ယႏၱရား တစ္ခုဟု လည္း ဆုိႏိုင္ပါသည္။ စာဖတ္ရသည္ ကုိ ပ်င္းရိလာပါက အေတြးေတြ သူ ့ေခါင္းထဲသုိ ့တရစပ္ဝင္လာျမဲျဖစ္သည္။ ယခုလည္း အေတြးတစ္ခု သူ ့ရင္ထဲ သုိ ့ခ်ဥ္းႏွင္းဝင္ေရာက္လာေလ၏။

ခႏၶာကုိယ္တြင္းစီးဆင္းလွည့္ပတ္ေနေသာ ေသြး၏ pH သည္ 7.4 (+ or - 0.05) ျဖစ္သည္။ 0.05 ပုိမ်ားႏိုုင္သည္ (7.45)။ ေလ်ာ့သြားႏိုင္သည္(7.35)။ ထုိထက္ပုိျပီး မ်ားသြားနည္းသြားလွ်င္ ခႏၶာကုိယ္ဇီဝျဖစ္စဥ္မ်ား ကေမာက္က မ ျဖစ္ လွ်က္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ပထမဦးဆုံး ေရာက္လာသူမွာ Buffer မ်ားျဖစ္ သည္။ အက္ဆစ္ဓါတ္မ်ားလာပါက ထုိျဒပ္မ်ားေလ်ာ့သြားေစရန္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ ေဘးမျဖစ္ေစရန္ Buffer မ်ားက ထုိအက္ ဆစ္ဓါတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အယ္လ္ကာလီဓါတ္မ်ား မ်ားေန ပါက လည္းထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ ဟင္းေတြမငန္ေစရန္ လုိအပ္ေသာဆား ကုိ တုိင္းဆျမည္းျမျပီး ထည့္တတ္ေသာ့ စားဖုိမွဴးၾကီးႏွင့္လည္းတူသည္။ မီးအားအတက္အက်ကုိ အလုိအ ေလွ်ာက္ ထိန္းညွိေပးေသာ Auto regulator မီးအားထိန္းညွိစက္ ႏွင့္လည္း တူ၏။

သူတုိ ့အိမ္တြင္ အေမသည္ Buffer ျဖစ္သည္။ အေဖႏွင့္သူတုိ ့ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကား၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကား ျဖစ္လာသမွ်ေသာ ကေတာက္ကဆ မ်ား၊ နားလည္လြဲမွုမ်ား၊ ကုိ ေကာင္းစြာထိန္းညွိေပးေနသူ ျဖစ္သည္။ ကုိကုိ အရက္ေသာက္သည္ကုိ အေဖ ကလုံးဝမၾကဳိက္။ ကုိကိုက တစ္ခါတစ္ရံ လူမွန္းမသိေအာင္ မူးမူးျပီး ျပန္လာ တတ္သည္။ ကုိကို အရက္ေသာက္ ေဒါင္ခ်ာစုိင္းျပီးျပန္လာခ်ိန္တြင္ အေဖႏွင့္တုိးပါက ေသခ်ာေပါက္ အထုိးခံ ရ မည္ျဖစ္သည္။ ကုိကုိ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ အေဖေဒါသကုိ အေပါက္ဝမွ ရုိက္ခ်ႏိုင္သူမွာ အေမသာျဖစ္သည္။ အေမ သာ မရွိလွ်င္ ကုိကုိ သည္ အေဖ့လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသေလာက္ျပီျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ား ႏွင့္ လင္သားၾကားတြင္ ရွိေသာ ပတိပကၡ မွန္သ မွ် အေမ့ေၾကာင့္ ၾကီးရာမွ ငယ္သြားသလုိ ငယ္ရာမွ ပေပ်ာက္လုိ ့သြားရစျမဲျဖစ္သည္။ ကုိကုိ သူႏွင့္ ညီမေလးတုိ ့ၾကားတြင္လည္း အေမ့၏ မွ်တေသာ ေမတၱာႏွင့္အတူ သင့္ေလွ်ာ္ ေသာ ေဖ်ာင့္ဖ် သြန္ သင္မွုမ်ား ျဖင့္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေနေသာ ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္တည္လာ သည္။ သူတုိ ့မိသားစု သာယာခ်မ္းေျမ့ ေနျခင္း၊ ေမာင္ႏွမခ်င္း ခ်စ္ျခင္းတုိ ့သာ ျဖစ္တည္ေနျခင္းသည္ အေမ့ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သူ တုိ ့မိသားစု ၾကီးသည္ လူ ့ခႏၶာကုိယ္ၾကီးဆုိေသာ္ အေမသည္ Buffer ျဖစ္သည္။ မိသားစုၾကီး တည္ ျငိမ္ေအး ခ်မ္းစြာ လည္ပတ္ဖုိ ့အတြက္ အေမ့ အလိမၼာေတြသာ မပါခဲ့ရင္ အေဖနဲ ့သားေတြၾကားတြင္ အျမဲတေစ တပူပူ တဆူဆူ မျငိမ္းမခ်မ္း ျဖစ္ေနမည္။ တျခားေသာ မိသားစုမ်ားတြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ Buffer ႏွင့္တူေသာ အေဖ၊ အေမသုိ ့မဟုတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ့ ရွိေကာင္းရွိေနမည္ ဟု သူေတြးသည္။ ထုိမိသားစုၾကီးသည္ အေမ့ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိသားစုတစ္ခုလုံးခ်စ္ၾကေသာ သား သို ့မဟုတ္ သမီးအငယ္ဆုံးေလးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အၾကီးဆုံး အစ္ကုိၾကီး အစ္မၾကီး မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တည္ျငိမ္ပကတိ ခ်မ္းသာစြာရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ အေဖ့မ်က္ႏွာညဳိေန လွ်င္ အေမသိသည္။ ကုိကုိ စေသာ သူတုိ ့ေမာင္ႏွမေတြ မ်က္ႏွာမေကာင္းလွ်င္ အေမသိသည္။ သူေတြ ့ဖူးခဲ့ ေသာ ဘဝထဲမွ ပထမဦးဆုံးေသာ Buffer သည္ သူ ့ခ်စ္လွစြာေသာ အေမျဖစ္သည္။ သူတုိ ့မိသားစု ေလထု က ေလးသည္ အေမ့ေၾကာင့္ ျငိမ္သက္ေနသည္။ ေႏြးေထြးေအးျမေနသည္။ ရနံ ့သင္းသင္းေလး ၾကဳိင္ေနသည္။ ရယ္ သံေမာသံေလးေတြ လြင္ေနသည္။

ဇာနည့္ကုိ စခင္မိေတာ့ သိပ္ေပ်ာ့ညံ့လြန္းသည္ဟု သူထင္ခဲ့မိသည္။ ေယာက်ာ္းျဖစ္ျပီး မာနမရွိဘူးဟုထင္ခဲ့မိ သည္။ အားနာတတ္လြန္းသည္ဟု စိတ္ထဲမွ ေကာ ႏွုတ္မွပါ စြတ္စြဲခဲ့ဖူးသည္။ သူ တုိ ့သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္ အေဆာင္မွ အခန္းငယ္တစ္ခုကုိ အမွီျပဳရင္း ပညာသင္ခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္တုိ ့ထုံးစံအတုိင္း ထစ္ကနဲ စိတ္မေတြ ့တုိင္းဆုိၾကေျပာၾက ထုိးၾကၾကိတ္ၾက ခဏခဏ ျဖစ္သည္။ သူ သတိထားခဲ့မိခ်ိန္တြင္ သူတုိ ့ သူငယ္ခ်င္းေလး ေယာက္ သည္ အလြန္ ခ်စ္ခင္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ သူ ကုိယ္တုိင္လည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ အိမ္က ကုိကုိ ့ထက္ပင္ ခ်စ္သည္။

သူတုိ ့အခန္းငယ္၏ ေလထုသည္ ဇာနည့္ေၾကာင့္ လန္းဆန္းလာခဲ့သည္။ အနစ္နာခံတတ္သည္။ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္စီ၏ ဝမ္း နည္းမွု ေၾကကြဲမွု ေပ်ာ္ရႊင္မွု လြမ္းေဆြမွုတုိင္းကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာ နားေထာင္ တတ္ သူျဖစ္ သည္။ အေလွ်ာ့ေပးတတ္သူျဖစ္သည္။ ခြင့္လႊတ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကား စကား ကုန္မကူး တတ္သူျဖစ္သည္။ မွ်တစြာေဝဖန္ တတ္ သူျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာ ထိန္းညွိတတ္သူျဖစ္သည္။ ေရွးေရွး က တစ္ ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းတတ္ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ဇာနည့္၏ ထိန္းညွိေပး မွု တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့လာၾကသည္။ နားလည္ မွုေတြ ေဝေဝဆာဆာရလာၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္ကုိ တစ္ ေယာက္ နားလည္ျခင္းသည္ ထုိအရပ္ ထုိေနရာ ထုိအိမ္ တုိ ့တြင္ သာယာမွုကုိျဖစ္ေစသည္။ ခ်စ္ခင္မွု ေလးစားမွု ကုိ ပြားေစသည္။ ဇာနည္သည္ သူတုိ ့သူငယ္ခ်င္း ေလး ေယာက္ အတူရွိေနခ်ိန္တြင္ Buffer တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သူေတြးမိ၏။

အလုပ္ရွင္သူေဌးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ ေကာင္းစြာကြ်မ္းက်င္လိမၼာေသာ မန္ေနဂ်ာသည္ ထုိအလုပ္ ပတ္ ဝန္း က်င္၏ Buffer ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံႏွစ္ ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ စကားလိမၼာေသာ သံတမန္သည္ Buffer ျဖစ္၏။ မင္းႏွင့္ ျပည္သူ အၾကားတြင္ ပညာရွိေသာ အမတ္လိမၼာသည္ Buffer ျဖစ္၏။ Buffer ႏွင့္အလား သဏၭန္ တူေသာ ဂုဏ္ သတၱိတူေသာ လူသားမ်ားကုိ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ေနမိသည္။ Buffer ပ်က္လွ်င္ ခႏၶကုိယ္ပ်က္မည္ ... ေဖာက္လႊဲ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္မည္ .. ကေမာက္ကမ ျဖစ္မည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ကတိမ္းကပါးျဖစ္မည္ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္မည္။ ေလာင္ျမဳိက္မည္။ ပ်က္ဆီးမည္။ ျပဳိကြဲမည္။

တကယ္ေတာ့ Buffer မ်ားမွာ လူ ့ေလာကကုိ အက်ဳိးျပဳသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ ဟု သူ ့အျမင္တြင္ ရွင္းရွင္းျမင္ လာသည္။ Buffer ေတြကုိ တန္ဖုိးထားသင့္သည္ ေလးစားသင့္သည္။ အမ်ားအက်ဳိးျပဳလွ်င္ ကုိယ္မနစ္နာဘဲ ႏွင့္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွုနည္းပါးေနမည္ျဖစ္သည္။ Buffer မ်ားသည္ အနစ္နာခံသူ မ်ား ျဖစ္ သည္။ အမ်ားအက်ဳိး ၾကည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပဳံးျဖင့္ ပီတိျဖစ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ျငိမ္းေအးေသာ အရိပ္ကုိ ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ သာ ယာေသာ ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္ဆင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။

သူ ႏွင့္ သူ ့ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ တြင္ သူ သတိ မျပဳ မိခဲ့ေသာ Buffer မ်ား မည္မွ်ရွိေနျပီနည္း။ Buffer ေနရာယူ လွ်က္က ေနထုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီးေသာ သူမ်ားလည္း ျမင္လာသည္။ ေကာက္က်စ္ေသာ သူမ်ား လည္း သူ ့အေတြးတြင္ေပၚလာသည္။ Buffer မ်ားမရွိလွ်င္ ပ်က္စီးတတ္သလုိ Buffer အမ်ဳိးအစား ညံ့ဖ်င္းလွ်င္ လည္း ပ်က္စီးတတ္သည္ Buffer ေတြနည္းေနပါကလည္း ပ်က္စီးတတ္သည္။ Buffer သည္ ေျဖာင့္မွန္ေသာ သူျဖစ္သည္။ ဇြဲေကာင္းေသာသူ ျဖစ္သည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာ သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ၾကီးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ၾကီးရင့္ေသာ စိတ္ထားရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအရာမ်ား ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေသာ္ ...............။

သူ Buffer ႏွင့္တူေသာသူ ျဖစ္ရဲ ့လား .... ထုိေမးခြန္းကုိ သူ ့ကိုယ္သူ ေမးၾကည့္မိသည္။ Buffer..... Buffer ..... သူသည္ လူအမ်ား၏ ျပဳံးေပ်ာ္ရႊင္မွုကုိ ေပးႏိုင္ေသာသူ ျဖစ္ရလုိ၏ .... သူ ့လက္တကမ္း မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွ
သည္ ထုိထက္ ထုိ ့ထက္ က်ယ္ေျပာေသာ ေလာကကုိ အလွဆင္သူ ျဖစ္လုိ၏ ..... အတၱေတြေလွ်ာ့ပါးကာ ပရ ေတြ မွ်တဖုိ ့အေရး .... ၾကဳိးစားအားသစ္ခ်င္လာသည္။ သူ ေတြးရင္းပီတိျဖစ္ရသည္။ လူတုိင္း လူတုိင္းသည္ Buffer ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သူထင္မိသည္။ ..... ေလာက တြင္ Buffer မ်ားတုိးပြားပါေစ ........ သူ ့စိတ္ထဲမွ တီးတုိး ေရရြတ္လုိက္၏ .... သူ ျပဌာန္းစာအုပ္ကုိ ပိတ္လုိက္သည္။ ညကား ေကာင္းစြာ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိျပီျဖစ္၏ .......... ။

ပုံေလးကုိ ဒီက ယူပါတယ္ .... :D

စာဖတ္လည္လာ မိတ္သဟာ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ......
ရန္ကုန္သား

33 comments:

Chitpalonelay said...

ေအာင္မေလး ကုိရန္ကုန္သားဆီမွာ တခါမွ ၁ မရဖူးမွတ္တာ နာတစ္ကြ။ အဟိ
ခင္မင္လွ်က္
ညီမေလး ပါးလံုး

Chitpalonelay said...

ဒီလိုရတုန္းေလး ၂ လည္းယူမယ္ဗ်ာ။ အဟိ
ခင္မင္လွ်က္
ညီမေလး ပါးလံဳး

Chitpalonelay said...

၃ လည္း လိုခ်င္ေသးတာပဲ ဘယ္လိုလုပ္ရပ အဟိ။
ထင္ေတာင္မထင္ဘူး။ အိပ္ခါနီးေလး ဘေလာ့ဖြင့္ရက်ဳိးနပ္သြားတယ္
ခင္မင္လွ်က္
ညီမေလး ပါးလံုး

Chitpalonelay said...

အဟန္႔ အတည္မန္႔ဖို႔ အစိန္ဖတ္ပါေတာ့မယ္ရွင္။
ခင္မင္လွ်က္
ညီမေလး ပါးလံုး

Chitpalonelay said...

တကယ္ဖတ္ၿပီေနာ္။ ၿပီးမွ အက်ဳိးအေၾကာင္းေလး မန္႔ေတာ့မယ္ အဟိ
ခင္မင္လွ်က္
ညီမေလး ပါးလံုး

Chitpalonelay said...

အင္း စာေရးတကယ္ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ဗဟုသုတ ရသြားၿပီ။ ပါးလံဳးလည္း Buffer ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေပးးသြားတာကုိ သေဘာက်မိတယ္။
ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
ညီမေလး ပါးလံဳး

Chitpalonelay said...

အဲ ေမ့ေတာ့မလို႔ ျပန္ၿပီေနာ္။ ေျပာဖို႔ ေမ့ေတာ့မလို႔ တာ့တာေနာ္။
ခင္မင္လွ်က္
ညီမေလး ပါးလံုး

မယ္ကိုး said...

မွတ္သားစရာ ေဆာင္းပါးေကာင္းေလးကို ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ေရးထားတာ ႀကိဳက္လိုက္တာ =)

WWKM said...

ေလာက တြင္ Buffer မ်ားတုိးပြားပါေစ... =)
သူေျပာမွပဲ Buffer ျဖစ္ခ်င္သြားျပီ။ း)))

လင္းၾကယ္ျဖဴ said...

ဟုတ္တယ္ေနာ္
စဥ္းစားစရာပဲ..
ေပ်ာ္ပါေစခင္ဗ်ာ

့့့့hnin said...

ေရးလိုက္လို႔ကေတာ႔ လန္ထြက္ေနတာပဲ ရန္ကုန္သားတို႔က .... အညာေလသံနဲ႔ေျပာရရင္
သူမ်ားသားသမီးေတြမ်ား ေတာ္ဂ်က္ .....
နာေတာင္ Buffer ေတြကို အားက်လာျပီ တစ္ကယ္...
ခင္မင္စြာျဖင္႔
ႏွင္းေဟမာ

ေမတၱာေရာင္ျပန္ said...

အခုလိုေလး မွ်ေ၀းေပတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီိပိုစ့္ေလးကုိလည္း မွတ္သားသြားပါတယ္ ေမာင္ေလး။ Buffer ဆိုတာဒီလိုကိုး...... မမ၀ါေျပာသလိုပဲ မေရာင္ေတာင္ Buffer ျဖစ္ခ်င္သြားတယ္။ :P

စည္သူ said...

ေရးသားခ်က္ေတြ..
ႏႈိုင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပမႈေတြ
အရမ္းကိုေကာင္းတယ္..

ဥပမာေလးေတြ ေပးသြားတယ္..
လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ နားလည္သြားတယ္..

အေတြးအေခၚေလးတစ္ခု ရသြားတယ္ဗ်ာ..

ခင္မင္စြာျဖင့္
စည္သူ။

ကာရံဆူး said...

ကိုရန္ကုန္ေရ...Buffer ကို ဖတ္ခ်င္ေဇာနဲ ့ Buffet ေအာင္းေမ့ၿပီး စားရေတာ့မယ္လုိ ့အေျပးလာတာ..ဟိဟိ..ငတ္ႀကီးက်ပံုမ်ား...အင္း...Buffer တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ဓါတ္ေတြကို အရင္ဆံုး ျပင္ၾကရမွာေပါ့ေနာ္...ျပင္ႏိုင္က်ရင္ အေကာင္းဆံုးပါ..ကာရံလည္း စျပင္ေနၿပီေနာ္...Buffet စားရင္း Buffer ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေတာ့မယ္..:P ကိုရန္ကုန္ စာေကာင္းေလးေတြ အၿမဲေရးနိုင္ပါေစေၾကာင္း........

ရြက္လြင့္ျခင္း said...

ေလာကမွာ Buffer ေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတာဟာ မေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပါဗ်ာ
း(

rose of sharon said...

စာေတာ္ေတာ္ေရးႏိုင္တာဘဲေနာ္... ေရးတဲ႔စာတိုင္းလဲဖတ္လို႔ေကာင္းတယ္... အားေပးေနမယ္

သံလြင္ HeRo said...

စာအသြားအလာေလးကိုၾကိဳက္တယ္ဗ်ာ...
ဥပမာေပးထားတာေလးေတြကလဲမိုက္တယ္...
အားလံုးျခံဳျပီးေတာ့လည္း ေကာင္းတယ္...
မွတ္သားထားပါ့မယ္...
ဘတ္ဖာလို့ က်င့္ၾကံႏုိင္ေအာင္...ၾကိဳးစားလိုက္
အံုးမယ္..

TnT said...

thanks for reminding me; i remember what i am. :) you are same with me too. :) let's walk together...

သက္တန္႔ခ်ိဳ said...

ကိုရန္ကုန္သားရဲ႕ ႏွိုင္းယွဥ္ၿပခ်က္က အရမး္ကိုေၿပာက္ေၿမာက္လြန္းပါတယ္ ။ မိသားစုတိုင္းအတြက္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္တဲ့ Buffer ေတြ...ဒီေခတ္ၾကီးမွာ နည္းပါးလာတာကေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာ
ပါပဲဗ်ာ....ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ကိုရန္ကုန္သားေရ....ဘ၀နဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေတြးတပိုင္းတစကို ေပးတဲ့အတြက္ပါ...ရင္ထဲကလည္း လွိဳက္လွိဳက္လွဲလွဲကို ခံစားမိပါတယ္....

ဧပရယ္လ္ပူး@ပူးေတ said...

ကိုရန္ကုန္သား
အရမ္းေကာင္းတယ္။ အႏွစ္အျပည့္ပဲ။ သူမ်ားေတြလို ကုိယ္လဲ Buffer ခ်င္တယ္။ အရင္ကေတာ့ အဖိုးနဲ႔ သူ႔သားသမီးေတြ(ကိုယ့္ရဲ႔ ဦးေလးအေဒၚေတြၾကားမွာ) ကိုယ္က Bufferေပါ႔။ အဖိုးက ကိုယ့္ကိုအရမ္းခ်စ္ေလ။ ခုေတာ့ အဖိုးမရွိေတာ့ ကိုယ္က Buffer မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ရန္ကုန္သားရဲ႔စာကိုဖတ္ၿပီး Buffer ျပန္ျဖစ္ခ်င္တယ္။
ပူးေတ

အေနာ္ said...

Buffer အေၾကာင္းဖတ္ရင္းနဲ႔ ကုိယ္ဟာ Buffer ေကာင္းတစ္ေယာက္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိလာရတယ္.. ဒါေပမဲ့ negotiator ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ကုိယ္ႀကဳိးစားေနတယ္.. သူငယ္ခ်င္းေတြၾကားထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုေတြၾကားထဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ ၾကားထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိရဲ႕ ျပႆနာေတြ အခက္အခဲေတြကုိ နားေထာင္ေပးတဲ့သူ အၿမဲလုပ္ေပးခဲ့တယ္... ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ သူတုိ႔ကုိပဲ ခ်ခုိင္းပီး ကုိယ္ကေတာ့ သူတုိ႔ေျပာခ်င္တာမွန္သမွ် အားလုံး အားလုံး နားေထာင္ေပးခဲ့တယ္.. တခါတေလမွာ အပူေတြ သိပ္မ်ားလာတဲ့အခါ ကုိယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ စိတ္ထဲမွာ ရႈပ္လာတာ နာက်င္ရတာေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ ဘယ္လုိျပႆနာေတြကုိမွ နားမေထာင္ခ်င္ေပမဲ့လဲ သူတုိ႔မွာက ကုိယ့္ကိုပဲ ေျပာစရာလူရွိေတာ့ နားေထာင္ေပးေနရတာပဲ.. ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဘက္က ကုိယ့္ကုိ ျပန္မၾကည့္တာက အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ္ ဘယ္လုိျပႆနာေတြရွိေနႏုိင္မလဲ ဘယ္လုိ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေတြရွိႏုိင္မလဲ ဘာေတြ ခံစားေနႏုိင္မလဲ မစဥ္းစားေပးၾကတာပဲ.. အဲ့ဒီအႀကိမ္ေရေတြ သိပ္မ်ားလာေတာ့ လူေတြကို တျဖည္းျဖည္း စိတ္ကုန္လာတယ္.. ဒါေပမဲ့ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေပးတဲ့သူလုပ္ေနတုန္းပဲ .. လုပ္ႏုိင္ေအာင္လဲ ႀကဳိးစားေနတုန္းပါပဲ.. အကုိရန္ကုန္သားေျပာသလုိေတာ့ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ႏုိင္တဲ့သူ အနစ္နာခံႏိုင္တဲ့သူ Buffer ေကာင္းတစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္လာႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး.. ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ တခါတေလ အတၱေတြနဲ႔ ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္တတ္လုိ႔ေလ :(

လင္းၾကယ္စင္ said...

ႏွဳိင္းယွဥ္ေရးထားတာေလး အရမ္းေကာင္းတယ္ ..ဘယ္
ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေအးခ်မ္းသာယာဖို႕ဆိုတာ Buffer
တစ္ေယာက္ေတာ့ လိုတယ္ေလေနာ ..

may16 said...

Buffer ကမိုက္တယ္ :)

may16 said...

Buffer ကမိုက္တယ္ :)

ႏိုင္ႏိုင္ said...

Bufferဟာဘာမွန္းမသိခဲ့ပါဘူး
ကိုရန္ကုန္သားဆီကိုလာမွ
အေမဟာBufferေကာင္း
တစ္ေယာက္ဆိုတာအခုမွသိ
ရတာပါဗ်ာ
ေက်းဇူးပါ ကိုရန္ကုန္သားရ

ေဇာ္ said...

ကုိဂ်ီး
က်ေနာ္ေရာ .. အဲ့လုိျဖစ္ေနတယ္လုိ႕ ဘယ္လုိသိႏုိင္လဲဗ်ာ။

စိမ္း... said...

သိပ္ေကာင္းတာပဲေနာ္... အေတြးနဲ႔အေရးက...
အင္း Buffer.... Buffer...
Buffer ျဖစ္ဖို႔ အမ်ားႀကီး... ႀကိဳးစားရဦးမယ္

jr.lwinoo said...

အိမ္နဲ႔ အေ၀းမွာ ကြၽန္မစိတ္နဲ႔ ကိုယ္ကို ထိန္းညွိေပးေသာ buffer မ်ားမွာ သီခ်င္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ငယ္ကဲ့သို႔ စာေရးေကာင္းေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ားျဖစ္သည္။
း)

ၾကည္ျဖဴပိုင္ said...

Buffer ျဖစ္ခ်င္လိုက္တာကြာ
:)

Angel Shaper said...

ငါ ဘယ္လုိစမ္းရမလဲဟင္။ လာေျပာဦး ဟိဟိ

သီဟသစ္ said...

ကုိရန္ကုန္သားေရ

Buffer ေတြရဲ႔ တန္ဖုိးအေၾကာင္း အေတြးေကာင္းေကာင္းေလးနဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာေကာင္းေလး လာဖတ္သြားပါတယ္

Buffer ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဗ်ာ


ခင္မင္စြာျဖင့္
သီဟသစ္

daydream said...

ေရးထားတဲ႕စာေတြက လန္းေနတာခ်ည္းပါပဲလား.. အေတြးလည္းလန္း အေရးလည္းလန္း.. ဒီဘေလာ႕ခုမွေရာက္ဖူးတာ နာတယ္.....

BLACK DREAM said...

ကိုရန္ကုန္သား...။ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္လည္း စာဖတ္သူနဲ႕ ခံစားမွဳၾကားမွာရွိတဲ့ ႏွလံုးခုန္မွဳ အတိုင္းအတာကို ညိွေပးတဲ့ Buffer တစ္ေယာက္ပါပဲလားဗ်ာ...။